top of page

O projekcie

Familoki

W 2020 roku zrealizowaliśmy pierwszą edycję projektu Familoki. Celem naszej inicjatywy była promowanie koloni robotniczych na Górnym Śląsku
i Zagłębiu. Podczas spacerów edukacyjnych mieszkańcy mieli szanse poznać bliżej osiedla, które mimo dużej wartości historycznej i kulturowej są mało znane w regionie. Podczas pierwszej edycji odbyło się 14 wycieczek po koloniach: Zandka, Nikiszowiec, Bobrek, Kaufhaus, Piaski, Ficinus, Carl Emanuel, Borsiga, Emmy, Giszowiec, Czerwionka Leszczyny, Leśne, Staszica i TAZ.

Familoki 2.0

W 2021 roku rozpoczęliśmy Familoki 2.0, czyli kontynuacje projektu Familoki, poświęconego odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych historii dotyczących kolonii robotniczych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Na Górnym Śląsku w okresie przemysłowym powstało ponad 200 kolonii robotniczych. Podczas drugiej edycji projektu mieliśmy szansę opowiedzieć i pokazać kolejne 11 osiedli. W 2021 roku skupiliśmy się na tym, jak film i literatura ukazywały kolonie robotnicze.

Na profilu Familoków na portalu Facebook możecie znaleźć informacje o historii kolonii robotniczych, ich zdjęcia i ciekawostki. Dużą uwagę poświęcamy mieszkańcom familoków, ich zwyczajom
i tradycjom, które udało się zachować.

  • Facebook

Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji

Projekt jest realizowany od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 52 000,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

bottom of page