top of page

Kolonia Hegenscheidta – Gliwice - Szobiszowice

Ulica Przemysłowa  Zbiory Muzeum w Gliwicach

W dzielnicy Gliwic Szobiszowicach w XIX wieku zaczęły zachodzić znaczne zmiany. Industrializacja sprawiła, że podmiejska wieś zaczęła się rozwijać. Powstały tu liczne zakłady przemysłowe, a najważniejszy z nich to Fabryka Drutu. Została założona w 1852 roku przez Augusta Wilhelma Hegenscheidta.

Trochę historii...

Produkowano tu drut i gwoździe, ale z czasem rozwijano i rozbudowano zakład. Dla swoich pracowników powstało pod koniec XIX wieku osiedle robotnicze, ale przemysłowiec ufundował także budowę szkoły, publicznej łaźni i obiektów sportowych.
 

Kolonia powstała pomiędzy torami kolejowymi, a Kanałem Kłodnickim. Przy Industriesrasse (dzisiejsza Przemysłowa) powstały dwie raje (rzędy) typowych familoków z chlywikami i ogródkami. Przy równoległej ulicy Dammstrasse (obecnie Przy Tamie) istniała mniejsza zabudowa i bardziej rozproszona. Współcześnie zachowały się jedynie pojedyncze budynki przy tej ulicy. Na terenie kolonii wybudowano z inicjatywy żony przemysłowca Hanny Hegenscheidt - Hanna Haus. Funkcjonowało tam przedszkole i szkoła prac ręcznych.

Źródło:
Jarosław Mach, Dawne osiedla mieszkaniowe, Gliwice znane i nieznane VI, Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2020

Galeria zdjęć

Odkryj inne zabytki
w  regionie

bottom of page