top of page

Murcki -Katowice

306290080_614321490219403_3463157742173722680_n.jpg

Murcki - Katowice
Jedna z najstarszych kolonii robotniczych na terenie dzisiejszych Katowic powstała w Murckach. W połowie XIX wieku dla pracowników kopalni „Emanuelssegen” wybudowano domy robotnicze, tak zwane „czworaki”. Dla robotników powstały także domy noclegowe, łaźnia, konsum, czy szkoły. W latach 80. XIX powstał dom noclegowy dla stu górników, większość z nich pochodziła z Galicji. W 1892 roku stało 87 familoków, a miejscowość zamieszkiwało ponad dwa tysiące mieszkańców. W pałacyku książąt pszczyńskich mieszkał dyrektor kopalni. Przez ponad sto lat w Murckach stała gospoda książąt pszczyńskich, która przyciągała gości z pobliskich miejscowości.

Trochę historii...

Która kopalnia jest na Górnym Śląsku najstarsza? O ten tytuł starają się dwie kopalnie: Emanuelssegen (Murcki) i Brandenburg (Wawel). Kwestia wyjaśnienia, gdzie wydobywano węgiel wcześniej jest trudna dziś do ustalenia. Wiemy, że na Górnym Śląsku pokłady węgla dawniej zalegały płytko, a mieszkańcy wykorzystywali je od wieków na małą skalę. W 1769 roku wchodzi w życie ustawa górnicza i to wówczas oficjalnie zostaje nadana kopalnia Brandenburg w Rudzie, jako pierwsza na Górnym Śląsku, ale pierwsza wzmianka o wydobyciu tam pochodzi z 1751 roku. Wówczas właściciel Rudy, baron von Stechow wspomina, że zapasy węgla starczą jedynie na rok, maksymalnie półtorej.
Kopalnia w Murckach miała funkcjonować już wcześniej, a wzmiankowana jest w 1740, kiedy to gliwiccy kowale zakupili wozy węgla za 3 goldeny i 48 krajcarów. Wcześniejszą datą do której odwołują się Murcki, jako początek kopalnictwa na tym terenie jest 1657, kiedy to Erdmann Leopold von Primnitz skierował list do zarządcy dóbr, Andrzeja von Rotenberg. W nim poleca sprowadzenie do kuźnicy w Jaroszowicach węgla kamiennego do fryszowania żelaza. Pokłady węgla znajdowały się pół mili od Kostuchny, na terenie tzw. Rudnego Kotliska. Stałe wydobycie w Murckach prowadzone było jednak dopiero od 1740 roku.

Źródło:
Z początków górnictwa węglowego na Śląsku, Dr Wojciech Zaleski

Galeria zdjęć

Odkryj inne zabytki
w  regionie

bottom of page