top of page

Kolonia Boer - Kostuchna - Katowice

pl_Filaka_Jana_1010124_Fotopolska-Eu.jpg

Kolonia Boer - Kostuchna - Katowice
Kostuchna przez wieki była osadą rolniczą, gdy na początku XX wieku powstała kopalnia Böer (późniejsza Boże Dary) zaczął się zmieniać jej charakter. Do pracy zaczęli przyjeżdżać mieszkańcy z pobliskich wiosek, ale także wiele osób z innych części Niemiec.

Trochę historii...

Pierwotna nazwa kopalni wywodzi się od nazwiska inspektora górniczego - Richarda Böera. W 1937 przemianowano zakład na Boże Dary. W latach 1904-1914 dla pracowników zakładu powstała kolonia robotnicza Böerschacht. Domy wzniesiono w stylu historyzującym. Nad koncepcją osiedla czuwał inspektor budowlany księcia pszczyńskiego Alfred Malpricht. Przy obecnej ulicy Boya-Żeleńskiego oprócz budynków mieszkalnych ulokowano również gospodę i dom noclegowy. W latach 70. wyburzono znaczną część kolonii, budynki przy placu Filaka i północną zabudowę ulicy Boya-Żelenskiego. Na ich miejscu stanęły bloki. 

Galeria zdjęć

Odkryj inne zabytki
w  regionie

bottom of page