top of page

Kompleks Dietla w Sosnowcu

IMG_20210704_103626.jpg

Heinrich Dietel przybył wraz z żoną w 1878 roku do Sosnowca, gdzie dzięki doświadczeniu i rodzinnemu majątkowi mógł założyć pierwszą w Królestwie Kongresowym przędzalnie czesankową. W 1879 rozpoczęto produkcję, a już 10 lat później zakład został powiększony i zmodernizowany, a fabryka zatrudniała dwa tysiące pracowników. Dietlowie zamieszkali na początku w skromnym domu, naprzeciw przędzalni. W międzyczasie rozpoczęto prace przy budowie pałacu dla rodziny przemysłowców.

Trochę historii...

Około 1900 roku powstała neobarokowa rezydencja rodzinna z parkiem i oranżerią. Pałac jest częścią zespołu patronackiego, wraz z parkiem, zabudową dawnej fabryki, osiedlem robotniczym, a także kościołem ewangelickim. Kompleks powstał przy ulicy, którą później na cześć inwestora nazwano Dietlowską (obecnie Żeromskiego). Od lat 80. XIX wieku do pierwszej dekady XX wieku wybudowano domy dla urzędników przy Żeromskiego, a dla robotników po drugiej stronie torów przy ulicy 3 Maja i Parkowej.
Heinrich Dietel prowadził bardzo rozwiniętą politykę prospołeczną, wspierał swoich pracowników i ich rodziny. Sam był ewangelikiem i przeznaczył dla swoich protestanckich pracowników jedną z hal fabrycznych na cele religijne, po kilku latach sfinansował jej rozbudowę. Wsparł także finansowo budowę kościoła św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni. Dietel założył już w 1879 szkołę przyfabryczną, a trzy lata później szkołę kantorową. W 1894 roku otwarto sfinansowany przez przemysłowca budynek pierwszej szkoły średniej w Sosnowcu - Sosnowieckiej Szkoły Realnej. Wszystkie te szkoły utrzymywane były na własny koszt Dietlów.

Źródło:
Dzieje rodu Dietlów z Sosnowca, Agnieszka Mika, Sosnowiec, 2007
Zagłębiowskie osiedla patronackie - projekt szlaku turystycznego, Marta Chmielewska, Marzena Lamparska, Sławomir Pytel, Krzysztof Jurek, Stowarzyszenia Moje Miasto, Będzin, 2016

Galeria zdjęć

Odkryj inne zabytki
w  regionie

bottom of page